Teoriundervisning for deg som ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider.

TEORI TIL FAGPRØVE SOM HELSEFAGARBEIDER – PRAKSISKANDIDAT. OPPSTART

Dette kurset forbereder deg til eksamen (den teoretiske delen av  fagprøven) som praksiskandidat i helsefagarbeiderfaget. Når du har fullført den, kan du etter fem års arbeidspraksis avlegge fagprøven på egnet arbeidsplass.

10 stk. 2-dagerssamlinger, 5 t pr dag, over 2 semestre.

Todagerssamlinger på dagtid, 5 timer pr. dag. Samlingene gjennomføres som videokonferanse (virtuelt klasserom) der deltakerne samles på våre lokasjoner, på sin arbeidsplass eller fra egen PC.

Samlinger 2021: 20.-21.9., 13.-14.10., 3.-4.11., 1-2/12
Samlinger 2022: 17.-18/1., 8.-9./2., 7.-8/3., 21.-22/4., 9.-10./5., 23.-24./5.

Kl. 9-14 alle dager.

Innhold

Faginnholdet er delt i tre hovedområder:

 1. Helsefremmende arbeid m. underpunkter:
 2. Livsstil og helse
 3. Funksjonshemninger
 4. Omsorg og psykisk helse
 5. Sykdomstegn og sykepleie
 6. Forebygging av sykdommer
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Å skape tillit
 • Samarbeid
 • Yrkesutøvelse
 • Brukeren i fokus
 • Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Regelverk og yrkesetiske retningslinjer.

Mer informasjon om utdanningen finner du her: https://www.udir.no/kl06/HEA2-03

Forutenom rene faglige forelesninger, vil det bli gjennomført en 5-timers sekvens på ren eksamenstrening etter at deltakerne har fått en oppgave som de har arbeidet med noen uker. Det legges også opp til 3 innsendingsoppgaver med veiledning og tilbakemelding.

Deltakernes forventede tidsforbruk:

100 t fagsamlinger (inkl. skrivetrening og eksamensforberedende samlinger).

I tillegg kommer mellomarbeid på jobb og privat med ca 100 timer pr. deltaker (heri 3 innleveringsoppgaver).

Obligatorisk pensumlitteratur:

Helse 1                                 Kr. 795.-

God kommunikasjon         Kr. 559.-

God yrkesutøvelse             Kr. 559.-

Eksamen

Som praksiskandidat må du avlegge en tverrfaglig teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen må du besørge selv og den skjer på:

Innlandet, Viken og Rogaland fylke: https://privatist.inschool.visma.no/  
Nordland fylke skjer oppmelding på www.nfk.no. (https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-privatister/
Alle andre fylker: www.privatistweb.no.  

Pris/ kostnad:

Pris pr. deltaker er kr 19.000,-. Pensumlitteratur og eksamensavgift kommer i tillegg og anskaffes og betales direkte av kursdeltakeren.

For fagorganiserte kan det være mulig å søke sin fagforening om stipend til dekning av 50% av kostnaden.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for kursoppstart.

        Fagleverandør/ fagansvarlig: Campus Nord AS

Hovedforeleser: Oddbjørn Lund Hansen. Oddbjørn har mange års erfaring fra undervisning i helsearbeiderfaget og helsefag på fagskolenivå. Han får gode evalueringer og tilbakemeldinger på sin engasjerende undervisningsmetodikk.

Publisert av Martin Norstrøm - 28/05/2021