Hva er Klimavennlig Kompetanse?

Klimavennlig kompetanse er et nasjonalt nettverk av utdanningssentre som tilbyr kompetanseheving «der du bor». Som medlem i nettverket får du tilgang til kurs og annen kompetanseheving som kan tilbys lokalt, via videokonferanse, “blended learning” eller lignende. Nettverket er basert på en modell for delingsøkonomi. Inntektene fordeles tilbake til de som bidrar inn gjennom utvikling av tilbud, fasilitering og rekruttering av kursdeltagere. Utdanningssentrene bestemmer selv hvor aktive de ønsker å være i nettverket, men aktiv deltagelse lønner seg – for alle!

Et utdanningssenter kan i denne sammenheng være en næringsforening, et kommunalt eller regionalt utdannings- og/eller kompetansesenter, en kommune, et bibliotek eller en annen aktør som har egnede lokaliteter til å samle kursdeltagere og som har tilfredsstillende teknisk utstyr. Våre sluttkunder er primært ansatte i privat næringsliv- og offentlig sektor. Nettverkets styrke er den tette kontakten utdanningssentrene har med lokale og regionale virksomheter, og opplæringstilbud utvikles i tråd med deres behov.

Andre samarbeidende aktører er kompetanseleverandører med høy faglig kompetanse, som i samarbeid med utdanningssentrene utvikler og leverer det faglige innholdet, til en fastsatt pris.


Studiesenteret RKK Vefsn, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Easymeeting AS vil være de koordinerende aktørene i nettverket.

Sist endret: 03/02/2020 04:02:46

Her finner du oss